Wenmomenten

Alvorens een kind start in de kribbe, plannen we een wenweek. Zowel voor het kind, als voor de ouders, is het belangrijk om een wenmoment te plannen. Op deze manier kan uw kind nieuwe situatie/kinderen/begeleiding leren kennen met mama en/of papa aan haar/zijn zijde. Ook voor de ouders is de wenweek het ideale moment om kennis te maken met de werking van het kinderdagverblijf. 

De kinderen leren hun nieuwe omgeving kennen door middel van een wenweek. We vragen u om een week voor de ingeplande startdatum te starten met wennen in de kinderopvanglocatie.

Onze wenweek ziet er als volgt uit:

  • Maandag: 1 uurtje met mama en/of papa in de groep
  • Dinsdag: 1 uurtje alleen in de groep
  • Woensdag: 2 uurtjes alleen in de groep
  • Donderdag: Een halve dag alleen in de groep
  • Vrijdag: Een volledige dag alleen in de groep

Uiteraard is dit slechts een voorbeeld. De wenweek is individueel. Indien nodig kan de wenweek steeds verlengd worden. 

Belangrijk om te weten… De eerste twee dagen zijn de wendagen gratis. Vanaf de derde wendag wordt de ouderbijdrage aangerekend.