Kalender

 

MAATREGELEN CORONAVIRUS

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 13 november 2020 de nieuwe regeling goed voor de compensatiesubsidie corona. Dit betekent dat u voor de maanden november en december 2020 niet moet betalen wanneer uw kind niet naar de opvang komt op een gereserveerde dag.

Wie mag er naar de opvang komen?

Alle kinderen zijn welkom, tenzij kinderen ziek zijn of in verplichte thuisisolatie moeten. Als uw kind ziek is of symptomen vertoont, houdt u het thuis. Uw kind kan niet naar de opvang komen als:

  • het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang;
  • het kind te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven;
  • het kind één of meerdere van de symptomen heeft uit de rechterkolom:

TOEGELATEN IN DE OPVANG

NIET TOEGELATEN IN DE OPVANG

Snotneusje

(Rectaal gemeten) koorts (38,0°)

Lichte hoest

Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden

Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts

 

Gekende chronische hoest (bij hyperreactieve luchtwegen)

 

Chronische lossere stoelgang of éénmalige waterige stoelgang

Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag

Gulpje teruggegeven, braken als gevolg van gekende reflux

Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)

 

Plotse huiduitslag of blaasjes

Wat kan u als ouder doen?

  • U draagt verplicht een mondmasker wanneer u uw kind komt brengen of ophalen.
  • U wast of ontsmet uw handen voor en na de breng- en haalmomenten van uw kind.
  • U bewaart een veilige afstand van minstens 1,5 meter tussen personen en u beperkt het aantal sociale contacten.
  • We vragen u om alleen de kinderopvanglocatie te betreden. Andere gezinsleden wachten buiten de opvang.
  • U probeert zoveel mogelijk het kind door dezelfde persoon te brengen en op te halen.
  • Het aantal ouders in de opvang wordt beperkt. Bij spitsmomenten vragen we u te wachten volgens de instructies van de opvang.
  • Tenslotte vragen we u de leefgroepen niet te betreden.
 
 

Feestdagen 2020:

Nieuwjaar woensdag 1 januari 2020
Feest van de arbeid vrijdag 1 mei 2020
Onze-Lieve-Heer Hemelvaart donderdag 21 mei 2020 & vrijdag 22 mei 2020
Pinkstermaandag maandag 1 juni 2020
Wapenstilstand woensdag 11 november 2020

Collectieve sluiting 2020: Kiekeboe1

Paasvakantie 

Van maandag 13 april 2020 tot en met vrijdag 17 april 2020.

Zomervakantie

Van maandag 20 juli 2020 tot en met vrijdag 7 augustus 2020.

Kerstvakantie

Van donderdag 24 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021.

Vzw Sint-Goedele Brussel heeft ook tien andere kinderopvanglocaties waar de mogelijkheid bestaat om uw kindje op te vangen tijdens de collectieve sluiting van je huidige opvanglocatie.